maanantai 30. marraskuuta 2015

Uusi opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden monipuoliselle yhteistyölle – miten sen hyödynnämme Reisjärvellä?


Osallisuus 

Viime keskiviikkona Reisjärven sivistystoimi järjesti ensimmäisen kerran kaikkien kouluasteiden yhteisen vanhempainillan. Kutsu lähetettiin viestintäjärjestelmä Wilman kautta 200 kotiin. Kutsun otti vastaan 50 vanhempaa, joista reilu viidesosa saapui paikalle keskustelemaan reisjärvisten lasten käyttäytymisen arvioinnin tavoitteista. Kutsun saaneista 75 % ei noteerannut kutsua lainkaan.

Illan aihe

Illan aihe määräytyi suoraan valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista, jotka määrittelevät tiettyjä aiheita, joihin tulee kuulla sekä oppilaita että heidän huoltajiaan. Alkujaan vanhempainilta oli tarkoitettu sekä opettajien että vanhempien kohtaamispaikaksi, mutta vähäisen osallistumisprosentin takia järjestävä taho totesi , että alkuperäistä tavoitetta ei tulla täysin saavuttamaan, joten  ilta kohdistettiin  pelkästään vanhemmille. 

Illan osallistujat pohtivat kodin roolia: miten vanhemmat voivat tukea, ohjata ja kannustaa lapsia käyttäytymään asiallisesti ja noudattamaan hyviä tapoja. Vanhemmat keskustelivat ryhmissä ja kirjasivat ajatuksiaan ja kehittämisehdotuksiaan  mm. oppilailta koottujen ajatusten pohjalta.


Paikallinen arvopohja

Ennen vanhempainiltaa OPS-koordinaattorina kiersin Reisjärven kaikki peruskoulut ykkösestä ysiin. Reilu 350 oppilasta sai miettiä ja kirjata omakohtaisesti ryhmissä vanhempien, opettajien ja yläluokan oppilaiden muodostaman reisjärvisen arvopohjan painottamia asioita. Lukuvuonna 2014-2015 nousi keskusteluissa esille, että edellä mainitut tahot pitävät tärkeänä, että oppilaille kehittyvät hyvät yhteistyötaidot sekä taito kantaa vastuu itsestä ja muista. Peruspilareina ovat myös jokaisen hyvinvointi sekä oppimisen ilo. 

Koulumaailman arvoperusta Reisjärvellä painottaa näitä neljää peruspilaria tukeutuen uuden opetussuunnitelman valtakunnalliseen arvopohjaan. Näiden neljän tukipilarin perusteella eri-ikäiset lapset miettivät mm. millaisia yhteistyötaitoja he tarvitsevat ja mitä tarkoittaa käytännössä vastuun kantaminen omasta ja kavereiden käytöksestä. Samoin ryhmissä keskusteltiin siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja oppimisen iloon.

Koulukiertue Reisjärvellä 

Oli erittäin avartavaa kohdata kaikki nämä lapset ja heidän ajatuksensa, joiden pohjalle myös vanhempainilta oli rakennettu. Se into ja vastaanottavuus, mikä huokui kaikista ryhmistä oli käsin kosketeltavissa. Vierailijana minut otettiin hyvin vastaan ja kaikki ryhmät paneutuivat innolla heille annettuun haasteeseen, joka ei ollut ihan helppo pähkinä. Kiertueella näin myös todellisuuden siitä, miten ryhmien työskentelyyn vaikuttaa, jos nuo neljä edellä kuvattua peruspilaria eivät ole tasapainossa. Joidenkin lasten kanssa mietimme myös miten aikuiset voisivat auttaa tuossa tilanteessa. Useamman lapsen sanomana tuli esille, etteivät aikuiset tule hetikään aina tietämään mikä heitä askarruttaa, kun asiat menevät pieleen.

Pallo heitetty - räpylät auki! 

Reisjärven lapset ja nuoret osoittivat miten he kantoivat omalta osaltaan vastuun miettiessään omakohtaisesti koulumaailmassa joka päivä vaikuttaviin asioihin käyttäytymisen osalta. Odotin kyllä henkilökohtaisesti, että myös useampi vanhempi olisi osoittanut kiinnostuksensa osallistumalla teille järjestettyyn tilaisuuteen. 

Illan tavoitteena oli löytää yhdessä punainen lanka miten me aikuisina voimme tukea lapsen kasvua ja kehitystä asianmukaisen käytöksen osalta.  Toisena tavoitteena oli pohtia mitä voimme tehdä tai miten voimme kehittää olosuhteita ja toimintatapojamme kodin ja koulumaailman välillä niin, että se tukee lapsen oppimista ja viihtymistä koulussa.


Lapsien kanssa totesimme peilin kertovan kuka päättää millaisia valintoja missäkin tilanteessa tekee – nyt myös meillä aikuisilla on peiliin katsomisen paikka! Jos ei omista peiliä voi sitä toivoa vaikka joulupukilta! 

Oppivan yhteisön terveisin 

Outi Leveäoja